”Gustav Adolf blev otålig för att landstigningen gick långsamt, och från en liten båt, en Esping, hoppade han i land men landade på underbenet och rev därvid upp huden. Detta var inte en bild som passade en from hjälte, så i senare målningar ser vi Gustav Adolf ligga på knä framför sina soldater och be om Guds hjälp för de företag som just börjat.”

Sverker Oredsson, Gustav II Adolf, Atlantis, Stockholm 2007. (Sida 202)

Att göra en resa i Gustav Adolfs spår kan bli betraktat från ett svenskt perspektiv som ett nationalistiskt projekt, men från ett tyskt perspektiv är det mer ett tysk-regionalt uppslag. Under 1600-talet och speciellt i det 30-åriga kriget definierade sig en mångfaldig samling delstater genom religions tillhörighet. För tyska staten som är grundad så sent som 1871 finns det därför ingen möjlighet för projektion.

Både protestantisk och katolsk religion är statsreligion i tyskland, och för de båda finns det ingen anledning att debattera den del av religionsslakt i tiden av ökumene, så hela blocket med det 30-åriga kriget är ledig för alla andra formen av applikationer.

Landstigning på Peenemünde
Peenemünde
1.
2.


3.
4.

5.1. Werner von Braun Raket Museum.
Engelsmännen spionerade över Peenemünde. Om solen hade stått i en annan vinkel när satelitfotot togs hade de förstått att vad de trodde sig avläsa var en båt, istället var en raket riktad mot London. Engelsmännen drog slutsatsen att Tyskarna byggde krigsfartyg på platsen. Då det i själva verket var ett raketforskningscentrum i ledning av Werner von Braun.
2. I en historisk korsning av ruiner, ett nätverk av betongvägar genom skogen leder fram till forskarledningens fd. bunkrar, äldre bunkrar från första världskriget fanns kvar vid samma plats. Där vandrade en svensk kanonkula från 30-åriga kriget som trofé mellan bunkrarna. Kulan hängdes upp på dörrens insida. Historien bakom hur männen gjort sig förtjänt av trofén är osäker. På samma plats möts den gamla gränsen till Peenmündes flygplats under både Andra världskriget och DDR.
3. Gatan där Werner von Braun och hans närmaste team bodde. Engelsmännen bombade gatan och X antal cevila dog. Inga nya hus har bygts där det bombades. på vänster sida av gatan stod resten av byn.
4. - "En riktig Peenemündare tittar alltid ner i marken, turisten tittar upp, och ofta ramlar ner i gamla bunkrar".
5. Mike är uppvuxen i Peenünde som inte fanns på kartan. När han gick i skolan och läraren visade ön Usedom (där Peenemünde är nordspetsen) Gick Mike fram till kartan och ritade in sin by, där han och hans syskon bodde och fortfarande bor. Här visar han sitt pass som han måste ha med sig för att komma ut och in, från DDRs militärområde, skolan och hemmet. Föräldrarna arbetade vid krafverket och var inte soldater varken i kriget eller i DDR.